PLANOWANIE MEDIÓW

Dla naszych Klientów, starannie dopasowujemy kanały komunikacji i poszczególne media oferujące jak najlepsze dotarcie z komunikatem reklamowym.
Każdy media plan powstaje w oparciu o cele Klienta, jego grupę docelową oraz posiadany budżet. Naszym zadaniem jest stworzenie planu komunikacji pozwalającego osiągnąć jak największy zwrot z inwestycji.

icona-human